یک تعریف بهره ور از بهره وری

یک تعریف بهره ور از بهره وری

بهره وری ضامن رشد اقتصادی افراد، کسب و کارها و کشورها است بدون اینکه هزینه ای انجام دهند،جالب است

که بدانیم رعایت بهره وری در هر جایی یعنی رشد بدون هزینه کردن، فکر نمیکنم کسی باشد که از پیشرفت کردن آن هم

بدون اینکه هزینه ای کند یا هزینه هنگفتی دهد ناراحت باشد.همانطور که میدانید بهره وری مساوی است از خروجی به ورودی

و هر چه قدر خروجی های ما از ورودی های برابر ما بیشترباشد بهره ورترهستیم، مثلا دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو یک ساعت زمان

برای مطالعه دارند یکی 50 صفحه و دیگری 20 صفحه مطالعه میکند مشخصا اولی بهره ورتر است و همانطور کسی با 5 ساعت کار در روز

و کسی با 10 ساعت درامدی برابر دارند.بنابراین تسلط به علم بهره وری و کاربرد آن در زندگی روزمره، کسب و کار و اقتصاد می تواند فرد،

شرکت و یک کشور را با فاصله ای معنادار از رقبای خود به پیش افکند، و از آنجا که کشور ما و مردم ما در بسیاری از آمارها ید طولانی در رتبه های اول

از آخر دارند توجه به این امر بیشتر و بیشتر میگردد.مشابه یکی از دلایلی که ما در بهره وری و کاربرد آن پس و پیش هستیم و در جا زده و مواقعی

نیز با سرعت خوبی عقب گرد داریم تعاریف معرفی شده از آن می باشد. اگر تعریف بهره وری کشور ژاپن را جستجو کنید و مطالعه نمایید بهتر

منظور من را متوجه میشوید و آن را با تعریف بهره وری کشورمان مقایسه نمایید ( این را به عهده خودتان می گذارم) اما آنچه که اینجا

می خواهم بگویم تعریفی است که باز هم به تجربه ازکلاسهای تدریسم در بهره وری به دست آورده ام و در طول زمان متوجه شده ام

که می تواند همانند تعریف کیفیت ( هر چیزی که بشود بهترش کرد) تعریف بهره وری نیز در عین خلاصه بودن می تواند در ذهن

مخاطبان جا بیافتد،ماندگار شود و کاربردی شاید تعجب کنید که بگویم به اعتقاد من تعاریف ما از علوم هم باید کیفی باشد

و هم بهره ور یعنی در عین خلاصه بودن ( بهره ور) پر مفهوم و قابل درک ( کیفی)

از این رو تعریفی هم برای بهره وری ارائه داده ام

” بهره وری یعنی هر چیزی که بشود بهتر استفاده کرد”

شما می توانید این تعریف را در جاهای مختلف ببینید و مثال بزنید مانند:

کاغذی را در نظر بگیرید که یک روی آن استفاده شده است و شما از پشت سفید آن برای پرینت ، یادداشت و…. استفاده می کنید.

شما در ارائه گزارش به مافوق خود بجای دو صفحه یک رو در یک صفحه پشت و رو استفاده می کنید یا بجای 10 صفحه گزارش آن را در

سه صفحه تلخیص می کنید، یا چاپ بسیاری از گزارشها یک رو به صورت دورو شما بجای استفاده از سه متخصص در یک شرکت از یک نفر

که هر سه تخصص را دارد استفاده می کنید یعنی کسی که هم تایپیست است هم طراح و هم برنامه نویس

در جمع بندی باید بگویم:

که بهره وری در هر چیزی که بشود از آن به نحو بهتری استفاده نماییم وجود دارد بنابراین از این لحظه تلاش کنیم

تا بهترین راههای استفاده از هر چیز، مکان، فرد، دستگاه و…. را بیابیم و آن را در نهایت بهره وری بکار بندیم.